برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 پردازش موازی در بهینه سازی طراحی سیستم
1393-12-16 13:30-15:00
دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده شیمی ، سالن کیمیا 20
دانشجویی 0 ریال
دکتر هادی نوبهاری
2 تعریف و تحلیل الزامات سیستم
1393-12-16 10:00-12:00
دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده شیمی ، سالن کیمیا 20
دانشجویی 0 ریال
مهندس علی اکبر داستان پور
3 ارتباط مدیریت پروژه با مهندسی سیستم ها
1393-12-16 10:00-12:00
دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده شیمی ، سالن 1 20
دانشجویی 0 ریال
دکتر جهانگیر جدی
4 استقرار مهندسی سیستم ها در چرخه عمر سامانه ها
1393-12-16 10:00-12:00
دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده شیمی ، رازی 20
دانشجویی 0 ریال
مهندس سید احمد حسینی مونس، مهندس علی کیا
5 قابلیت اطمینان سامانه های هوافضا
1393-12-16 13:30-15:00
دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده شیمی ، سالن رازی 20
دانشجویی 0 ریال
دکتر محمدعلی فارسی
6 کاربرد مهندسی سیستم ها در طراحی و توسعه محصولات پیچیده
1393-12-16 13:30-15:00
دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده شیمی ، سالن اکسیر 20
دانشجویی 0 ریال
مهندس علی اکبر داستان پور
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.
1 2 3 4 5